• BMW 520i - WHITE PURE 爆白涂膜 (非研磨)
  • Honda Stepwgn PK - WHITE PURE 爆白涂膜 (非研磨)
  • Honda Fit - WHITE PURE 爆白涂膜 (非研磨)
  • Toyota Estima - WHITE PURE KeePer 爆白涂膜 (非研磨)
  • Honda Freed - WHITE PURE KeePer 爆白涂膜 (非研磨)
  • Lotus Exige S - WHITE PURE KeePer 爆白涂膜 (非研磨)